Wiki: Användargränssnitt

Startsidan | Senaste ändringarna | Lista alla sidor | Sök


Användargränssnitt

Sättet att presentera information för användaren i ett program kallas för användargränssnitt. Hur det genomförs varierar starkt mellan systemen (och ibland även mellan program i samma system).

De tidigaste användargränssnitten var strikt textmässiga (se DOS, Unix, och kommandotolk). Användaren kommunicerade med gränssnittet via korta kommandon, som skrevs in med tangentbordet.

Sakta började man övergå till en mer grafisk uppbyggnad (se GUI), där programmen presenterade sin information via bilder och knappar. Användaren skrev inte längre in vad han ville utföra, utan använde snarare ett pekdon (oftast i form av en mus), med vilken han klickade fram de uppgifter han vill utföra. Tidiga pionjärdatorer var bland annat Apple Lisa.

Nuförtiden blandas gärna den grafiska biten ("peka-och-klicka"-metoden) med den textmässiga, eftersom inget av dem är uteslutande effektiva på alla arbetsområden.
Senast ändrad av Nissebosselasse 10:31 - 29:e Mars 2006

Atom feed

Innehållet på denna sida kan ändras utav alla som är medlemmar på Blinkenlights, men du måste logga in för att kunna ändra något.