Wiki: Hello World

Startsidan | Senaste ändringarna | Lista alla sidor | Sök


Hello World

En typ av program som brukar vara det första som lärs ut i ett nytt språk. Programmet har oftast som enda uppgift att vid körning meddela användaren "Hello World!", d.v.s., "Hej världen!".

Hur den här texten förmedlas till användaren skiftar naturligtvis med programmeringsspråket och operativsystemet.

Hello World i olika språk

Fyll på listan med fler språk.

Ada
 1. WITH ADA.Text_IO;
 2.  
 3. PROCEDURE HelloWorld IS
 4.  
 5. BEGIN
 6.  
 7. ADA.Text_IO.Put_Line("Hello World!");
 8.  
 9. END HelloWorld;


ASP
<%
RESPONSE.WRITE("HELLO WORLD!");
%>


Bash
 1. echo "Hello World!"


BASIC
 1. 10 PRINT "Hello, World!


C
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main(int argc, char **argv)
 4. {
 5. printf("Hello World!n");
 6. return 0;
 7. }


C++ (Cpp)
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. int main (int argc, char *argv[])
 4. {
 5. std::cout << "Hello World!" << std::endl;
 6. return 0;
 7. }


C# (Csharp)
 1. using System;
 2. class Program
 3. {
 4. static void Main(string[] args)
 5. {
 6. Console.WriteLine("Hello World!");
 7. }
 8. }


Common Lisp
(format t "Hello World!")


FORTRAN
PROGRAM HELLO
PRINT *, 'Hello world!'
END


Haskell
module Main (main) where

main = putStrLn "Hello World!"


Hello
h


HTML
 1. <HTML>
 2. <BODY>
 3. HELLO WORLD!
 4. </BODY>


Java
 1. public class HelloWorld{
 2. public static void main(String[] args){
 3. System.out.println("Hello World");
 4. }
 5. }


OCaml
print_endline "Hello World!";;


Perl
 1. print "Hello, world!n";


PSP Programming
int thid = 0;

thid = sceKernelCreateMSG("HELLO WORLD!", CallbackThread, 0x11, 0xFA0, 0, 0);
if(thid >= 0) {
sceKernelStartMSG(thid, 1, 0);
}


Python
 1. print "Hello world!"


PHP
 1. <?php
 2. echo "Hello World!";
 3. ?>


RPG II
Positioneringen är viktig!
 1. H
 2. FSCREEN O F 80 80 CRT
 3. C EXCPT
 4. OSCREEN E 1
 5. O 12 'HELLO WORLD!'


Ruby

puts 'Hello World!'


x86 DOS Assembly
 1. .data
 2. msg db 'Hello world',0dh,0ah,'$'
 3.  
 4. .code
 5. mov ah, 09h
 6. mov dx, offset msg
 7. int 21h
 8.  
 9. mov ax,4c00h
 10. int 21h


680x0 Assembler (Atari TOS)
 1. printf: pea text
 2. move.w #9,-(sp)
 3. trap #1
 4. addq.l #6,sp
 5. bra printf
 6.  
 7. text: dc.b "Hello, World !",0Hackerhumor:
http://www.gnu.org/fun/jokes/helloworld.html
Senast ändrad av Sabbath 08:54 - 16:e Maj 2008

Atom feed

Innehållet på denna sida kan ändras utav alla som är medlemmar på Blinkenlights, men du måste logga in för att kunna ändra något.