Användarprofil

Uppgifter
Användarnamn
Email
Besök -
Hemsida Ingen
Plats (stad)
Senaste besök 01:00 - 1:a Januari 1970
Poster i forumet
Varningar
Grupp
Medlem sedan 01:00 - 1:a Januari 1970
Artiklar och filer
Den här användaren har inga artiklar eller filer

Avatar


Presentation av

Den här användaren har inte skapat någon personlig presentation.

Senaste inläggen i forumet

SDL..
    Citat av Nissebosselasse:
Blir filen verkligen inladdad? Lägg in en koll så att SDL_LoadBMP inte returnerar NULL.
Du har kanske inte döpt filen till sprite.bmp, utan sprite1.bmp?

Bilden är döpt rätt, jag kollade dock om den returnerade NULL och det gjorde den Smiley Trots att allt är rätt döpt Smiley
Vad kan det då vara för fel?

Edit: Tog bort bilden och gjorde en likadan med samma namn,då funkade det Smiley
Tack för hjälpen Smiley

Postad 18:37 - 22:a Juni 2006
SDL..
    Citat av Nissebosselasse:
Ta bort SDL_Flip från sista raden i funktionen DrawIMG. Du "flippar" ju innehållet både i den och i DrawALL.

Oj det hade jag missat.
Det är dock inte felet..

Postad 17:45 - 22:a Juni 2006
SDL..
Jag håller på och leker lite med SDL..
Jag får inget felmedellande och programet funkar och inget hänger sig eller nåt men bilden ritas inte ut...

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <string.h>
 4. #include <SDL/SDL.h>
 5. #include <windows.h>
 6. #include <iostream>
 7. using namespace std;
 8. SDL_Event poolevent;
 9. SDL_Event event;
 10. Uint8* keys;
 11. SDL_Surface * screen = NULL;
 12. SDL_Surface * image1=SDL_LoadBMP("sprite.bmp");
 13. struct picture
 14. {
 15. int x;
 16. int y;
 17. };
 18. void DrawALL();
 19. int defineimage();
 20. int main( int argc, char *arcv[]);
 21. int mainloop(); // huvudloopen
 22. void DrawIMG(SDL_Surface *img, int x, int y); //rita en bild
 23. void DrawIMG(SDL_Surface *img, int x, int y)
 24. {
 25. SDL_Rect dest;
 26. dest.x = x;
 27. dest.y = y;
 28. SDL_BlitSurface(img, NULL, screen, &dest);
 29. SDL_Flip(screen);
 30. }
 31. picture image[10];
 32. int main( int argc, char *arcv[]) /
 33. {
 34. if( SDL_Init(SDL_INIT_AUDIO | SDL_INIT_VIDEO) < 0 )
 35. {
 36. std::cout<<"ERROR INITILASING SDL!" <<std::endl<<"Reason: "<<SDL_GetError();
 37. exit(1);
 38. atexit(SDL_Quit);
 39. screen=SDL_SetVideoMode(800,600,32,SDL_SWSURFACE|SDL_HWPALETTE); //sätter skärmen till 800*600
 40. SDL_WM_SetCaption( "basic", "basic" );
 41. if(screen == NULL)
 42. {
 43. std::cout<<"ERROR SETTING 800x600x32 VIDEO!"<<std::endl<<"Reason: "<<SDL_GetError();
 44. exit(1);
 45. }
 46. defineimage();
 47. mainloop();
 48. } //slut på main
 49. int mainloop()
 50. {
 51. while(1)
 52. {
 53. DrawALL();
 54. while( SDL_PollEvent(&event) )
 55. {
 56. if(event.type == SDL_QUIT) { return 0; }
 57. if(event.type == SDL_KEYDOWN)
 58. {
 59. if(event.key.keysym.sym==SDLK_ESCAPE) { return 0; }
 60. }
 61. }
 62. }
 63. }
 64. int defineimage()
 65. {
 66. for (int i = 0; i < 10; i++)
 67. {
 68. image[i].x = i*5;
 69. image[i].y = i+5;
 70. }
 71. }
 72. void DrawALL()
 73. {
 74. for (int i = 0; i < 10; i++)
 75. {
 76. DrawIMG(image1, image[i].x, image[i].y);
 77. }
 78. SDL_Flip(screen);
 79. }


Postad 16:07 - 22:a Juni 2006
problem med klasser
Tack förhjälpen, det där hjälpte verkligen Smiley

Postad 15:19 - 22:a Juni 2006
problem med klasser
Jag har precis börjat med klasser och har en fråga
varför funkar inte följande kod?
 1.  
 2. #include <iostream>
 3. #include <stdio.h>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. struct person
 8. {
 9. int age;
 10. string gender;
 11. int weight;
 12. };
 13. person array[10];
 14. int main()
 15. {
 16. for(int i = 0 < 10; i++;)
 17. {
 18. array[i].age = 10*i;
 19. if ( i % 2 == 0)
 20. {
 21. array[i].gender = "Male";
 22. }
 23. else
 24. {
 25. array[i].gender = "Female";
 26. }
 27. array[i].weight = i+10;
 28. }
 29. for(int w = 0 < 10; w++;)
 30. {
 31. cout<<"Number: "<<w <<endl;
 32. cout<<"Age: "<<array[w].age <<endl;
 33. cout<<"Gender: "<<array[w].gender <<endl;
 34. cout<<"Weight: "<<array[w].weight <<endl;
 35. }
 36. cin.ignore();
 37. cin.get();
 38. }


Postad 04:04 - 22:a Juni 2006

Skicka meddelande
Läs s blog