Användarprofil

Uppgifter
Användarnamn
Email
Besök -
Hemsida Ingen
Plats (stad)
Senaste besök 01:00 - 1:a Januari 1970
Poster i forumet
Varningar
Grupp
Medlem sedan 01:00 - 1:a Januari 1970
Artiklar och filer
Den här användaren har inga artiklar eller filer

Avatar


Presentation av

Den här användaren har inte skapat någon personlig presentation.

Senaste inläggen i forumet

fortfarande problem med c++
float runSimulation (int base, int nrOfRuns)
{
cout<<"runing sim"<<endl;
float price = 0,
average=0;
int

throws= 0;
for (int i = 0; i<nrOfRuns; i++}
{

throws=throwCoin();
price=base;
for(int j=0 ; j<throws ; j++)
price=price*base;
average=average+price;
}
average=average/nrOfRuns;
return average;
}********************************************

for(a;b;c){
kod 1;
kod 2;
for(e;f;j)
kod 3;
kod 4;
}
kod5;
return..........;
}
som jag har uppfattat så är så här det går
a,b,kod1,kod2,e,f,kod3,j,f,kod3,j tills f ska inte gälla då hopar den till kod 4,sedan till första for satsen,c.men när kommer den till kod 5 och retur......????? och var retureras till??är det till Float??????????

Postad 15:01 - 5:e September 2005
behöver hjälp
throws= 0;
for (int i = 0; i<nrOfRuns; i++}{
throws=throwCoin();
price=base;
for(int j=0 ; j<throws ; j++)//vad är j och vad gör den här
price=price*base;
average=average+price;
}
average=average/nrOfRuns;
return average;
}

Vet vad en for loop gör,men vet inte när den andra for loopet hopar in i varvet när det är andra for loop att göra varvet???,,r det bara första raden i andra for loop som exekveras eller båda.
Smiley

Postad 18:29 - 4:e September 2005
behöver hjälp
den här for satsen vilken for exekveras först.

********************************************************
float runSimulation (int base, int nrOfRuns){
cout<<"runing sim"<<endl;
float price = 0,
average=0;
int
throws= 0;
for (int i = 0; i<nrOfRuns; i++}{ //vet inte vad i gör här och vad är i,

throws=throwCoin();
price=base;
for(int j=0 ; j<throws ; j++)//vad är j och vad gör den här
price=price*base;
average=average+price;
}
average=average/nrOfRuns;
return average;
}

******************************************************

int throwCoin(){

int throws=0;
int side=0; //vad menas med side=o,vilken sidan är kan någon ge ex på det
const int noll=0;
while (side==noll){
side=(rand() %2);
throws++;
}
return throws;
}
[/B][/B][/U][B][B]

Smiley Smiley [/B][B][U]
[/B][/U][B][U]

Postad 11:46 - 4:e September 2005
behöver hjälp
I den här for satsen vilken for exekveras först.

********************************************************
float runSimulation (int base, int nrOfRuns){
cout<<"runing sim"<<endl;
float price = 0,
average=0;
int
throws= 0;
for (int i = 0; i<nrOfRuns; i++}{ //vet inte vad i gör här och vad är i,

throws=throwCoin();
price=base;
for(int j=0 ; j<throws ; j++)//vad är j och vad gör den här
price=price*base;
average=average+price;
}
average=average/nrOfRuns;
return average;
}

******************************************************

int throwCoin(){

int throws=0;
int side=0; //vad menas med side=o,vilken sidan är kan någon ge ex på det
const int noll=0;
while (side==noll){
side=(rand() %2);
throws++;
}
return throws;
}
[/B][B][/B][/U][B][U][B][/B] Smiley Smiley

Postad 11:40 - 4:e September 2005
översättning av c++ kod till vanligt svenska
undrar om det finns någon här som kan översätta den här koden på vanligt svenska rad för rad.Jag vet vad programmet redan gör,men vill veta rad för rad.

# include <iostream>
# include <ctime>
# include <cstdlib>
# include <math.h>
# include <iomanip>

using std::cin;
using std::cout;
using std::endl;

char readAction();
int readBase();
void writeResult( int base, int nrOfRuns, float runSimulation );
float runSimulation( int base, int nrOfRuns );
int readNrOfRuns();
int throwCoin();

int main()
{
    int
base = 2,
nrOfRuns = 100;

const char BASE='b',
NR='o',
RUN='s',
EXIT='a';
srand( time(0) );
bool done = false;
while( !done ){
switch( readAction() ){
case BASE: base = readBase(); break;
case RUN: writeResult( base, nrOfRuns, runSimulation(base, nrOfRuns) );
break;
case NR: nrOfRuns = readNrOfRuns(); break;
case EXIT: done = true; break;
default:
cout << "Alternativet saknas! "<<endl;
}
}
cout << "Programmet avslutat" << endl;
return 0;
}
char readAction(){
char alternative;
cout << endl
<<" b = Ange bas" <<endl
<<" o = Ange antal kastomgångar" <<endl
<<" s = Starta simulering" <<endl
<<" a = Avsluta" <<endl;
cin>> alternative;
return alternative;
}
int readBase(){
int base =0;
while ( (base < 2) || (base > 9)){
cout << "Ange bas för beräkning (2-9)";
cin >> base;
if ( (base <2) || (base >9))
cout<< "Alternativet saknas!"<< endl;
}
return base;
}
void writeResult(int base, int nrOfRuns, float runSimulation){
cout<<"************************" <<endl
<<"Antal kastomgångar= " <<nrOfRuns <<endl
<<"Bas= " <<base<<endl
<<"Medelvinst: " <<runSimulation <<endl
<<"*****************************";
return;
}
float runSimulation (int base, int nrOfRuns){
cout<<"runing sim"<<endl;
float price = 0,
average=0;
int
throws= 0;
for (int i = 0; i<nrOfRuns; i++){
throws=throwCoin();
price=base;
for(int j=0 ; j<throws ; j++)
price=price*base;
average=average+price;
}
average=average/nrOfRuns;
return average;
}
int readNrOfRuns(){

int number=0;
while ((number<10) || (number>100000)){
cout<<"Ange antal kastomgångar för en simulering (10-100000)";
cin>> number;
if((number<10)|| (number>100000))
cout<<"Ogiltigt värde"<<endl;
}
return number;
}
int throwCoin(){

int throws=0;
int side=0;
const int noll=0;
while (side==noll){
side=(rand() %2);
throws++;
}
return throws;
}


Postad 20:43 - 1:a September 2005

Skicka meddelande
Läs s blog