Användarprofil

Uppgifter
Användarnamn
Email
Besök -
Hemsida Ingen
Plats (stad)
Senaste besök 01:00 - 1:a Januari 1970
Poster i forumet
Varningar
Grupp
Medlem sedan 01:00 - 1:a Januari 1970
Artiklar och filer
Den här användaren har inga artiklar eller filer

Avatar


Presentation av

Den här användaren har inte skapat någon personlig presentation.

Senaste inläggen i forumet

c# FileStream.Read - jag får inte till det!
Något fattas i följande kod, men jag kommer inte på vad. Koden ska få programmet att lista all info som finns om aktuell bil vars reg.nr. har angetts, och hämta infon från fil. Tacksam för hjälp!

private void buttonVisa_Click(object sender, EventArgs e)
{
public static void Main()
{
FileStream fStream = File.OpenRead("Bilregister.bin");

try
{
int temp = 0;
while((temp = fStream.ReadByte()) != -1)
}
var bilar = from b in bilregister
where b.Registreringsnummer == textBoxRegistreringsnummer
select b;
foreach(Bil in bilar)
listBoxBilregister.Items.Add(bil);
}
}


Postad 14:20 - 22:a Maj 2009
C# Struct
Tack, jag ska titta där. Dock är min erfarenhet av MSDN att det är ungefär som de flesta lärare i tekniska ämnen - det finns mycket kunskap men noll pedagogikSmiley

Postad 20:09 - 18:e Maj 2009
C# Struct
Kan någon tipsa mig om bra tutorials om struct som kan passa en nybörjare? Tacksam för hjälp!

Postad 13:10 - 18:e Maj 2009
c# addera och räkna under inläsning
Jag löste det själv till slut ändåSmiley Det kanske kan hjälpa någon annan att få veta hur, här kommer hela koden:

using System;
using System.IO;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
StreamWriter sw = new StreamWriter("heltal.txt", false);
sw.Close();

InitializeComponent();
}

private void buttonOk_Click(object sender, EventArgs e)
{ //sparar till fil
StreamWriter sw = new StreamWriter("heltal.txt",true);

sw.WriteLine(textBoxNumber.Text);
sw.Close();

textBoxNumber.Clear();

}

private void buttonAverage_Click(object sender, EventArgs e)
{
int summa = 0;
int i = 0;
//läser in talen från filen
StreamReader sr = new StreamReader("heltal.txt");
string line = sr.ReadLine();
while (line != null)

{ //lägger ihop talen samt räknar hur många de är
summa = summa + Convert.ToInt32(line);
i++;
line = sr.ReadLine();
}
sr.Close(); //beräknar medelvärdet
double medel = Convert.ToDouble(summa / i);
labelAverage.Text = medel.ToString("F2");
StreamWriter sw = new StreamWriter("heltal.txt", false);
sw.Close();
}
}
}Postad 09:58 - 12:a Maj 2009
c# addera och räkna under inläsning
Jag håller på med ett program där användaren ska skriva in valfritt antal heltal som sparas på fil, sedan ska programmet beräkna medelvärde.

Jag har skrivit kod för att spara talen på fil och läsa talen från filen, men jag har inte kommit på hur jag ska få programmet att under läsningen från filen addera talen samt räkna hur många de är.

Ja, det är läxa och ja, man måste försöka själv och det har jag gjort men fastnat. Jag vore mycket tacksam för tips på hur jag kan lösa problemet.

Nästa steg blir att programmet ska räkna ut medelvärdet men det ska jag nog klara självSmiley

Postad 14:26 - 11:a Maj 2009

Skicka meddelande
Läs s blog