Användarprofil

Uppgifter
Användarnamn
Email
Besök -
Hemsida Ingen
Plats (stad)
Senaste besök 01:00 - 1:a Januari 1970
Poster i forumet
Varningar
Grupp
Medlem sedan 01:00 - 1:a Januari 1970
Artiklar och filer
Den här användaren har inga artiklar eller filer

Avatar


Presentation av

Den här användaren har inte skapat någon personlig presentation.

Senaste inläggen i forumet

Dynamisk vektor av strukturer

tack så mycket, nu lärde jag mig lite mer SmileyPostad 03:38 - 8:e Januari 2011
Dynamisk vektor av strukturer

flusha?

Jag har försökt att skriva cin.clear(); innan inmatningen, men det hjälper inte.Postad 21:38 - 4:e Januari 2011
Dynamisk vektor av strukturer

Hej

Jag håller på att läsa programmering på fritiden och har fastnat på en grej.

Jag läser C++-programmering femte upplagan av Stephen Prata och har fastnat på uppgift 6 kap 7.

Jag har gjort en dynamisk vektor av strukturer där varje vektor ska läsa in för- och efternamn på en person samt hur stor donation han/hon har gett.

Jag får dock inte inmatningen av namnet att fungera, den läser inte in något alls utan hoppar bara över till donationsinmatningen.

Här är koden:

 1. #include <iostream>
 2. #include <Windows.h>
 3. const int Size = 30;
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. struct info
 8. {
 9. char name[Size];
 10. double gift;
 11. };
 12.  
 13.  
 14. int main()
 15. {
 16. SetConsoleOutputCP(1252);
 17.  
 18. cout << "Skriv in antal donatorer: ";
 19. int antal;
 20. cin >> antal;
 21.  
 22. info * pi = new info[antal];
 23.  
 24. for (int i = 0; i < antal; i++)
 25. {
 26. cout << "Skriv in namnet på donator nr " << i + 1 << ": n";
 27. cin.getline(pi[i].name, Size);
 28. cout << "Skriv in gåvosumman: ";
 29. cin >> pi[i].gift;
 30. }
 31.  
 32. for (int i = 0; i < antal; i++)
 33. {
 34. cout << pi[i].name << endl;
 35. cout << pi[i].gift << endl;
 36. }
 37.  
 38.  
 39. delete [] pi;
 40. cin.get();
 41. cin.get();
 42. return 0;
 43. }

Jag får det att fungera om endast förnamn ska skrivas in, men inte både för båda.

Jag har inte en blekaste om vad felet kan vara så hjälp uppskattas!Postad 17:51 - 4:e Januari 2011
Problem med vektorer

Tja, första inlägget för mig i detta forum, nice.

Jag har följande problem:

Jag ska göra ett program som frågar efter ens för- och efternamn, betyget som man borde få och ens ålder.

Betygen är A, B, C och D.

sedan ska det skriva ut:

Namn: efternamn, förnamn
Betyg: Betyg - 1, alltså om betyget är A ska den skriva B osv.
Ålder:

jag får inte betygsdelen att fungera alls, här har ni koden:

#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <cstring>

using namespace std;


int main()
{
    SetConsoleOutputCP(1252);
    using namespace std;

    char namn[30];
    char enamn[40];
    char betyg[5] = {'A', 'B', 'C', 'D', '\0'};
    int ald;
    betyg = betyg + 1;

    


    cout << "Skriv in ditt förnamn: ";
    cin.get(namn, 30);
    cout << "Och ditt efternamn: ";
    cin >> enamn;
    cout << "Vilket betyg borde du få? ";
    cin >> betyg;
    cout << "Skriv in din ålder: ";
    cin >> ald;
    cout << endl << "Namn: " << enamn << ", " << namn << endl;
    cout << "Betyg: " << betyg << endl;
    cout << "Ålder: " << ald << endl;

    

    cin.get();
    cin.get();
    return 0;
}

Detta är en uppgift i en bok av Stephen Prata.

hjälp uppskattas!Postad 10:38 - 3:e December 2010

Skicka meddelande
Läs s blog