Användarprofil

Uppgifter
Användarnamn
Email
Besök -
Hemsida Ingen
Plats (stad)
Senaste besök 01:00 - 1:a Januari 1970
Poster i forumet
Varningar
Grupp
Medlem sedan 01:00 - 1:a Januari 1970
Artiklar och filer
C++ SDL Guide Artikel - C C++ C#

Avatar


Presentation av

Den här användaren har inte skapat någon personlig presentation.

Senaste inläggen i forumet

Encryptkod (Nybörjar kritik)
 1. for ( int i = 0; i <= text.length(); i++)
 2. {
 3. double e = (i+5)*3;
 4. text[i] +=e;
 5. // kryptonerar texten
 6. }

du går utanför strängen med ett tecken borde vara
 1. for ( int i = 0; i < text.length(); i++)
eftersom den indexerar från 0. 1. writeFile << text.length()*3.14/1337 << endl;

ganska onödigt att ens göra en så simpel kryptering på stränglängden. 1. for (int i = 0; i <= text.length(); i++)
 2. {
 3. writeFile << text[i] << endl;
 4. }

utanför strängen igen + att det tar upp onödigt med utrymme att skriva ut ny rad efter varje tecken. Det underlättar även att urskilja varje tecken om de följs av ny rad = lättare att "knäcka"


 1. ifstream readFile;
 2.  
 3. if (!readFile)
 4. {
 5. cout << "Error 1.";
 6. }
 7.  
 8. else
 9. {
 10. readFile.open("cng.drl");

antar att du vill kolla om filen gick att öppna eller ej och då måste readFile.open("cng.drl"); ligga före if (!readFile) dvs.
 1. ifstream readFile( "cng.txt", ios::in );
 2.  
 3. if (!readFile)
 4. cout << "Error 1.";
 1. for ( int i = 0; i <= pw_length-1; i++)
 2. // kör en loop, dekryptar lösenordet och sedan skriver ut de.
 3. {
 4. readFile >> text[i];
 5. double e = (i+5)*3;
 6. text[i] -= e;
 7. cout << text[i];
 8. }

utanför igen men det rättar du till med en random -1Smiley?
och det är inte speciellt svårt att "knäcka" denna form av kryptering. översätter du varje tecken i filen till motsvarande heltal så ser du ganska direkt ett mönster.

Postad 21:07 - 16:e Mars 2010
Hjälp med skoluppgift!
integer kan inte hålla flyttal. Deklarera variabeln som float istället.
 1. int summa = ja + nej + bl;
 2. float tal1 = 100 * ( ja / (float) summa );
 3. float tal2 = 100 * ( nej / (float) summa );
 4. float tal3 = 100 * ( bl / (float) summa );


 1. intervall = rand() % (over - under) + under;
 2. //kör rand mellan 0 och (over - under) och plussar
 3. //sedan på den undre gränsen för att hamna i
 4. //rätt intervall.


Postad 23:41 - 27:e Januari 2010
Sten sax påse!! Datorn slumptal
 1. srand(0); -> srand(time( NULL));
 2. rand()%3; -> rand() % 3 + 1;


Postad 20:06 - 27:e Januari 2010
c++ -> php
Smiley

Postad 23:39 - 11:a Augusti 2009
c++ -> php
Jag har inte kommit ngn vart eftersom jag inte vet hur man typecastar i php.

 1. function decrypt( $data )
 2. {
 3. for( $i = 0; $i < strlen( $data ); $i++ )
 4. {
 5. $data[i] -= $i + 10; // fel
 6. }
 7. return $data;
 8. }


Postad 18:51 - 11:a Augusti 2009

Skicka meddelande
Läs s blog