Användarprofil

Uppgifter
Användarnamn
Email
Besök -
Hemsida Ingen
Plats (stad)
Senaste besök 01:00 - 1:a Januari 1970
Poster i forumet
Varningar
Grupp
Medlem sedan 01:00 - 1:a Januari 1970
Artiklar och filer
Den här användaren har inga artiklar eller filer

Avatar


Presentation av

Den här användaren har inte skapat någon personlig presentation.

Senaste inläggen i forumet

Vikten av lagar
    Citat av HärJ:
    Citat av Quiverra:
Jag ser egentligen inte något argument från dig. Kan du förklara?

Anledningen till att du inte ser nåt argument är att jag har gjort ett påstående.
Påståendet gick ut på att lagar inte väger mycket för de som begår brott. Det är ju allmänt accepterat att man inte slår ner folk på stadens gator och torg. Trots detta gör en del det utan att tycka att det har gjort fel.
Vet inte om jag snurra till det mer eller om jag gjorde det klarare. Men det är inget argument egentligen, bara ett påstående; eller kanske ett konstaterande.Då förstår jag. Men om vi åtevänder till min fråga om vikten av lagar: ,,r då lagarna viktigare eller är de som inte vill följa dem viktigare?

Postad 18:26 - 12:a Oktober 2008
Vikten av lagar
    Citat av HärJ:
Tycker fortfarande inte att du motbevisat mitt påstående. Lagarna, vare sig de förbjuder eller tvingar, är ju skrivna för de som inte begår handlingar som är förbjudna eller kan tänka sig att göra saker de blir "tvingade" till.
Jag förstår hur du tänker, men jag tror du missade mitt syfte med mitt påstående.


Egentligen förstår jag inte varför du skriver det du skriver. Vad har det med saken att lagar är skrivna för de som följer dem? Vikten av lagarna, själva dess existens, det är detta jag poängterar.

Jag ser egentligen inte något argument från dig. Kan du förklara?

Postad 07:11 - 10:e Oktober 2008
Vikten av lagar
    Citat av HärJ:
Problemet med lagarna är att de är skrivna för dem som inte begår brott.


Absolut inte, problemet ligger enligt mig i att de som begår brott* skadar en annan levande varelse då det inte behövs, alltså en helt onödig handling. Lagar som förhindrar detta är nödvändiga då man vill försäkra sig om en frihet som bara mänskligheten har.

Som jag nämt tidigare så finns det två sorter lagar:
De som förbjuder och de som tvingar. De förbjudande lagarna i samband med brottsförebyggande åtgärder ska hindra människor från att skada andra människor och det är därigenom vår frihet kommer. Lagar som hindrar människor från att skada andra är därför väldigt viktiga. Människor som bryter mot dessa lagar lider väldigt ofta av vissa problem och jag tycker inte att man ska ta någon i försvar som skadat en annan människa bara för att man själv är frustrerad eller inte kan lösa sina problem på ett sätt som inte skadar andra.

Lagar som tvingar, t.ex. mönstringslagen, de är i det största laget lagar som arbetar emot friheten.


*Då menar jag brott där någon på något sätt skadas fysiskt, jag räknar inte med vandalisering av ägodelar eller den psykologiska effekten av att få ägodelar vandaliserat osv.

Postad 22:49 - 9:e Oktober 2008
Vikten av lagar
    Citat av FunkyChicken:
Det finns situationer där man är moraliskt (i någon vettig betydelse av ordet) obligerad att bryta mot lagen.

Lagsystemet fallerar av samma anledning som alla andra pliktsystem - reglerna är inte konstruerade för att hantera alla situationer.

Lagarna är skapade av samhället, som är skapat av Folket för Folkets bästa. Om lagarna inte längre verkar för Folkets bästa bör de förkastas, precis som samhället förkastas (revolution) när det inte längre tjänar Folkets bästa.

Hej och hå


Människor skapar samhälle, samhälle skapar kultur, kultur skapar moral och etik, andra samhällens moral och etik bryter eller kompleterar med varandra och när alla kulturer som kompletterar varandra har slagits samman och resterande minoriteter försvunnits så skapas i slutänden det perfekta samhället.
Kan det vara rätt?

Kan inte en univerell lag vara att man under inga omständigheter skadar någon annan? Lite likt Asimovs tre robotlagar kanske.

Logiskt sett så borde det inte finnas någon moralisk anledning att bryta mot den lagen. Eller?

Postad 13:58 - 8:e Oktober 2008
Demokratins ersättare
    Citat av HärJ:

Din ide känns inte så genomtänkt.


Enda anledningen till att den inte känns så genomtänk är för att jag inte berättat lösningarna.

Lösning 1: Arbete.

Arbete kommer man till i dagens läge genom strävan efter överlevnad, mat, husrum osv. För att få arbete så behöver man relevant utbildning, för att få en relevant utbildning måste man bo på rätt ställe, rätt tid och med rätt betyg. Jag tror inte för en sekund att alla sju miljarder av oss bor på rätt ställe, har rätt tid och rätt betyg för att göra det vi helst vill göra eller är mest lämpade för att göra.

Om vi nu har tagit bort kravet att arbete för att överleva, då byter arbete och fritid plats och man jobbar inte längre med det man måste arbeta med utan man engagerar sig i det man vill arbeta med. Där av så hamnar exakt rätt person på rätt plats, erbjuder därav också en chans att avancera inom det man älskar att hålla på med i en större grad än vad man annars kunde göra.

Kort sakt, all arbete sköts av rätt person.

Genom att revolutionera skolan så kan man också locka fram rätt potential till rätt plats.
Om ni vill veta mer om denna revolution jag pratar om så fråga.

Lösning två: Mat, el, service och vård.

Allt ovan nämt: Mat, el, service och vård är i dagens läge baserat på dagens läge. Alltså på hur samhället ser ut idag. Om man satsar tid, engagemang och pengar i rätt sorts projekt så kan man lösa alla dessa problem för att sedan erbjuda gratis mat, el, service och vård.

En skärningspunkt i mitt vision är att sålänge hela mänskligheten är uppdelad i olika läger, låt oss säga de som vill ha det jag pratar om och de som inte vill ha det, så behövs kommunikation mellan de två lägren. Därav så vore ett "samhällsföretag" vara rätt väg: Ett företag som sköter all kommunikation med andra samhällen, där varje medborgare är delägare, har något att säga till om och får valuta tillbaka.

Jag vet att ett eller två steg är för få för att ändra sin position till en ändring, men ha tålamod med mina resonemang då de endast är på första stadiet av sin utveckling. Ni är de första jag presenterar mina idéer till och jag är verkligen tacksam för era synpunkten.Postad 13:52 - 8:e Oktober 2008

Skicka meddelande
Läs s blog