Användarprofil

Uppgifter
Användarnamn
Email
Besök -
Hemsida Ingen
Plats (stad)
Senaste besök 01:00 - 1:a Januari 1970
Poster i forumet
Varningar
Grupp
Medlem sedan 01:00 - 1:a Januari 1970
Artiklar och filer
Den här användaren har inga artiklar eller filer

Avatar


Presentation av

Den här användaren har inte skapat någon personlig presentation.

Senaste inläggen i forumet

Vad heter tecknet | i funktioner?
I några funktioner (bland annat MessageBox() från Windows API och SDL_Init från SDL kan man använda sig av tecknet | för att skicka med flera flaggor till ett argument.

Vad heter tecket (alltså alt gr + mindre-än-knappen), och var kan jag läsa mer om dess funktion inom programmering?

Postad 17:12 - 27:e September 2008
Problem med kontroll av string
    Citat av ozamosi:
while(menu(menyval) != 0 || 1)
Det betyder
kör, förutsatt att (menu(menyval) är skiljt från noll) eller (ett)
ett är per definition sant, alltså kommer vilkoret alltid vara sant.

Det du försöker skriva är
while(menu(menyval) != 0 || menu(menyval) != 1)

Ah, lyckades lösa det nu. Två paranteser gjorde susen.Smiley
 1. while(menu(menyval) != (0 || 1))

Tackar för hjälpen.

Förresten, en fråga till. Om man vill läsa/spara en struct från/till fil, hur gör man då?

Postad 20:50 - 21:a Oktober 2007
Problem med kontroll av string
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3.  
 4. int menu(std::string menyval);
 5.  
 6. int main() {
 7. using std::cout;
 8. using std::cin;
 9. using std::string;
 10.  
 11. string menyval;
 12. cout << "Skapa [nytt] spel eller [ladda]?n";
 13. cin >> menyval;
 14. while(menu(menyval) != 0 || 1) { // Om värdet inte är 0 eller 1, fråga efter nytt
 15. cout << "Ogiltigt värde (returvärde == " << menu(menyval) << "), ange nyttn";
 16. cin >> menyval; }
 17. system("PAUSE");
 18. return 0; }
 19.  
 20. int menu(std::string menyval) { // 0 om nytt spel, 1 om ladda, 3 om felaktig inmatning
 21. if(menyval == "nytt")
 22. return 0;
 23. else if(menyval == "ladda")
 24. return 1;
 25. else
 26. return 2; }

Problem vid while-slingan. Om värdet är 0 eller 1 är det tänkt att den ska skippa while-slingan. Detta gör den inte.
Vad har jag gjort för fel?

Postad 19:54 - 21:a Oktober 2007
Hjälp med utmatning av strukturmedlem
Misstänkte det, hittade dock inget när jag letade. Tack för hjälp iallafall.

Postad 17:50 - 21:a Oktober 2007
Hjälp med utmatning av strukturmedlem
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3.  
 4. struct VPO {
 5. std::string fullname; // Namn
 6. std::string title; // Titel
 7. std::string VPOname; }; // VPO-namn
 8.  
 9. int main(int argc, char *argv[]) {
 10. using std::cout;
 11. using std::cin;
 12. using std::endl;
 13.  
 14. VPO vpo[5];
 15. (*(vpo + 0)).fullname = "Snel Hest";
 16. (*(vpo + 1)).fullname = "Gul Drake";
 17. (*(vpo + 2)).fullname = "Elajt Fisk";
 18. (*(vpo + 3)).fullname = "Mats Tumstock";
 19. (*(vpo + 4)).fullname = "Eter Mentos";
 20. (*(vpo + 0)).title = "Maskot";
 21. (*(vpo + 1)).title = "Maskot nummer 2";
 22. (*(vpo + 2)).title = "Elajt programmerare";
 23. (*(vpo + 3)).title = "3D-designer";
 24. (*(vpo + 4)).title = "Ekonomiansvarig";
 25. (*(vpo + 0)).VPOname = "Snelhest";
 26. (*(vpo + 1)).VPOname = "Draken";
 27. (*(vpo + 2)).VPOname = "Fiskfitta";
 28. (*(vpo + 3)).VPOname = "Tummen";
 29. (*(vpo + 4)).VPOname = "Mentos";
 30.  
 31. cout << "a. visa enligt namnttb. visa enligt befattningn" <<
 32. "c. visa enligt VPO-namnttd. visa enligt önskemål" <<
 33. "q. avslutan";
 34. char indata;
 35.  
 36.  
 37. while(indata != ''q'') {
 38. switch(indata) {
 39. case ''a'' : cout << (*(vpo + 0)).fullname << endl << (*(vpo + 1)).fullname << endl << (*(vpo + 2).fullname << endl << (*(vpo + 3)).fullname << endl << (*(vpo + 4)).fullname << endl; break;
 40. case ''b'' : cout << (*(vpo + 0)).title << endl << (*(vpo + 1)).title << endl << (*(vpo + 2).title << endl << (*(vpo + 3)).title << endl << (*(vpo + 4)).title << endl; break;
 41. case ''c'' : cout << (*(vpo + 0)).VPOname << endl << (*(vpo + 1)).VPOname << endl << (*(vpo + 2).VPOname << endl << (*(vpo + 3)).VPOname << endl << (*(vpo + 4)).VPOname << endl; break; }
 42. cout << "a. visa enligt namnttb. visa enligt befattningn" <<
 43. "c. visa enligt VPO-namnttd. visa enligt önskemål" <<
 44. "q. avslutan";
 45. cin >> indata; }
 46.  
 47. system("PAUSE");
 48. return 0; }


Denna koden ger mig följande felmeddelanden:

 1. In function `int main(int, char**)'':
 2. 39 `fullname'' has not been declared
 3. 39 request for member of non-aggregate type before ''<<'' token
 4. 39 expected `)'' before '';'' token
 5. 40 `title'' has not been declared
 6. 40 request for member of non-aggregate type before ''<<'' token
 7. 40 expected `)'' before '';'' token
 8. 41 `VPOname'' has not been declared
 9. 41 request for member of non-aggregate type before ''<<'' token
 10. 41 expected `)'' before '';'' token


Någon som kan förklara vad jag gör för fel?

Postad 20:46 - 20:e Oktober 2007

Skicka meddelande
Läs s blog