Användarprofil

Uppgifter
Användarnamn
Email
Besök -
Hemsida Ingen
Plats (stad)
Senaste besök 01:00 - 1:a Januari 1970
Poster i forumet
Varningar
Grupp
Medlem sedan 01:00 - 1:a Januari 1970
Artiklar och filer
Den här användaren har inga artiklar eller filer

Avatar


Presentation av

Den här användaren har inte skapat någon personlig presentation.

Senaste inläggen i forumet

[PHP] Kontrollera inloggning
    Citat av tobbez:
    Citat av CryptoN:
Det jag syftade på var att du har ett kommatecken? Jag vet inte hur det är med det, men för mig ser det fel ut... Fungerar det nu eller?


Komma-tecknet ska vara där. Det är ju flera argument till en funktion - inte flera villkor.


Jag har aldrig sett någon använda kommatecken där. Istället skulle jag använt mig utav &&

Postad 12:31 - 25:e Mars 2009
[PHP] Kontrollera inloggning
Det jag syftade på var att du har ett kommatecken? Jag vet inte hur det är med det, men för mig ser det fel ut... Fungerar det nu eller?

Postad 16:10 - 21:a Mars 2009
[PHP] Kontrollera inloggning
Ta dig en riktig titt på rad 7 i index.php

Ett tips är att du läser om bur man hanterar olika villkor när man sysslar med programmering.

Postad 01:05 - 21:a Mars 2009
C# Fileupload
Hejsan!

Sitter och pillar lite i C# och försöker lära mig hur man bygger en webbapplikation där man kan ladda upp filer.

Problemet är att den inte vill laddas upp.


Default.aspx
 1. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="My_Upload._Default" %>
 2.  
 3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 4.  
 5. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 6. <head runat="server">
 7. <title></title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <form id="form1" method="post" enctype="multipart/form-data" runat="server" >
 11. <div>
 12. <input id="File1" type="file" name="File1" runat="server"/>
 13. <br />
 14. <input type="submit" id="Submit1" value="upload" runat="server" />
 15. </div>
 16. </form>
 17. </body>
 18. </html>


Default.aspx.cs
 1. using System;
 2. using System.Collections;
 3. using System.ComponentModel;
 4. using System.Data;
 5. using System.Drawing;
 6. using System.Web;
 7. using System.Web.SessionState;
 8. using System.Web.UI;
 9. using System.Web.UI.WebControls;
 10. using System.Web.UI.HtmlControls;
 11. using System.IO;
 12.  
 13.  
 14. namespace My_Upload
 15. {
 16. public partial class _Default : System.Web.UI.Page
 17. {
 18. protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 19. {
 20. }
 21.  
 22.  
 23. protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile File1;
 24. protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputButton Submit1;
 25.  
 26. private void Submit1_Serverclick(object sender, System.EventArgs e)
 27. {
 28. if ((File1.PostedFile != null) && (File1.PostedFile.ContentLength > 0))
 29. {
 30. string fn = System.IO.Path.GetFileName(File1.PostedFile.FileName);
 31. string SaveLocation = Server.MapPath("C:\Documents and Settings\vxo7brkarls\Mina dokument\Visual Studio 2008\Test_Fileupload");
 32.  
 33. try
 34. {
 35. File1.PostedFile.SaveAs(SaveLocation);
 36. Response.Write("The File has been uploaded");
 37. }
 38.  
 39. catch (Exception ex)
 40. {
 41. Response.Write("Error: " + ex.Message);
 42. //Exception.Message returns a detailed message that describes the error
 43.  
 44. }
 45. }
 46. else
 47. {
 48. Response.Write("Please select a file to upoload");
 49. }
 50. }
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56. }
 57. }


Jag la även till
 1. private void InitializeComponent()
 2. {
 3. this.Submit1.ServerClick += new System.EventHandler(this.Submit1_ServerClick);
 4. this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
 5.  
 6. }


Men det fungerar inte.

Ingenting skrivs ut eller något. När jag klickar upload så laddas bara sidan om utan att något händer.

Någon som har tips på vad felet kan vara?Smiley

Postad 00:59 - 21:a Mars 2009
Problem med webservice C#
Hejsan!

Jag håller nu på att lära mig att arbeta med Webservice.

Jag följer denna guiden: http://www.exforsys.com/tutorials/a...ith-csharp.html

Min Webservice kod ser ut så här:
 1. using System;
 2. using System.Collections;
 3. using System.ComponentModel;
 4. using System.Data;
 5. using System.Linq;
 6. using System.Web;
 7. using System.Web.Services;
 8. using System.Web.Services.Protocols;
 9. using System.Xml.Linq;
 10.  
 11. namespace WebServiceExample
 12. {
 13. /// <summary>
 14. /// Summary description for Service1
 15. /// </summary>
 16. [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
 17. [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
 18. [ToolboxItem(false)]
 19. // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
 20. // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
 21. public class Service1 : System.Web.Services.WebService
 22. {
 23.  
 24. [WebMethod]
 25. public string HelloWorld()
 26. {
 27. return "Hello World";
 28. }
 29. }
 30. }


När jag testar att köra den i webbläsaren och invokar den så fungerar det.

Nu så ska jag kunna anropa min webservice genom en console applikation i C#.. Jag högerklickar på mitt projektnamn i Solutionbox och väljer Add Service och klistrar sedan in URL:en till min webbservice..

Koden ser ut så här:
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5.  
 6. namespace MyClient
 7. {
 8. class Program
 9. {
 10. [STAThread]
 11. static void Main(string[] args)
 12. {
 13. // Make an instance of the WebService Class
 14. // using the Web Reference you provided
 15. MyService.Service1 service = new MyService.Service1();
 16. // Assign message what ever is returned
 17. // from HelloWorld in this case "HelloWorld"
 18. string message = service.HelloWorld();
 19. // Prints out the message on the screen
 20. Console.WriteLine(message);
 21. }
 22. }
 23. }


När jag försöker kompilera så får jag detta felmeddelande:

Error 1 The type or namespace name 'Service1' does not exist in the namespace 'MyClient.MyService' (are you missing an assembly reference?) C:\Documents and Settings\Bryan\Mina dokument\Visual Studio 2008\Webbservice\MyClient\MyClient\Program.cs 15 23 MyClient
Error 2 The type or namespace name 'Service1' does not exist in the namespace 'MyClient.MyService' (are you missing an assembly reference?) C:\Documents and Settings\Bryan\Mina dokument\Visual Studio 2008\Webbservice\MyClient\MyClient\Program.cs 15 56 MyClient


Jag förstår inte hur jag ska fixa det. Referensen finns ju?

Hjälp mig någon!

Tack på förhand

Postad 20:01 - 11:a Mars 2009

Skicka meddelande
Läs s blog