Forum: översättning av c++ kod till vanligt svenska

Forum huvudsida -> Programmering -> översättning av c++ kod till vanligt svenska

Sidor: 1

Till botten

sandra 20:43 - 1:a September 2005 | Post #1
Medlem
Inlägg: 5


Skicka PM
undrar om det finns någon här som kan översätta den här koden på vanligt svenska rad för rad.Jag vet vad programmet redan gör,men vill veta rad för rad.

# include <iostream>
# include <ctime>
# include <cstdlib>
# include <math.h>
# include <iomanip>

using std::cin;
using std::cout;
using std::endl;

char readAction();
int readBase();
void writeResult( int base, int nrOfRuns, float runSimulation );
float runSimulation( int base, int nrOfRuns );
int readNrOfRuns();
int throwCoin();

int main()
{
    int
base = 2,
nrOfRuns = 100;

const char BASE='b',
NR='o',
RUN='s',
EXIT='a';
srand( time(0) );
bool done = false;
while( !done ){
switch( readAction() ){
case BASE: base = readBase(); break;
case RUN: writeResult( base, nrOfRuns, runSimulation(base, nrOfRuns) );
break;
case NR: nrOfRuns = readNrOfRuns(); break;
case EXIT: done = true; break;
default:
cout << "Alternativet saknas! "<<endl;
}
}
cout << "Programmet avslutat" << endl;
return 0;
}
char readAction(){
char alternative;
cout << endl
<<" b = Ange bas" <<endl
<<" o = Ange antal kastomgångar" <<endl
<<" s = Starta simulering" <<endl
<<" a = Avsluta" <<endl;
cin>> alternative;
return alternative;
}
int readBase(){
int base =0;
while ( (base < 2) || (base > 9)){
cout << "Ange bas för beräkning (2-9)";
cin >> base;
if ( (base <2) || (base >9))
cout<< "Alternativet saknas!"<< endl;
}
return base;
}
void writeResult(int base, int nrOfRuns, float runSimulation){
cout<<"************************" <<endl
<<"Antal kastomgångar= " <<nrOfRuns <<endl
<<"Bas= " <<base<<endl
<<"Medelvinst: " <<runSimulation <<endl
<<"*****************************";
return;
}
float runSimulation (int base, int nrOfRuns){
cout<<"runing sim"<<endl;
float price = 0,
average=0;
int
throws= 0;
for (int i = 0; i<nrOfRuns; i++){
throws=throwCoin();
price=base;
for(int j=0 ; j<throws ; j++)
price=price*base;
average=average+price;
}
average=average/nrOfRuns;
return average;
}
int readNrOfRuns(){

int number=0;
while ((number<10) || (number>100000)){
cout<<"Ange antal kastomgångar för en simulering (10-100000)";
cin>> number;
if((number<10)|| (number>100000))
cout<<"Ogiltigt värde"<<endl;
}
return number;
}
int throwCoin(){

int throws=0;
int side=0;
const int noll=0;
while (side==noll){
side=(rand() %2);
throws++;
}
return throws;
}


-------------------------
nyfikenIndependence 21:23 - 1:a September 2005 | Post #2
Administratör
Inlägg: 1800


Skicka PM
Uj, det var långt Smiley Jag kan översätta en liten bit, men vill du veta allt måste du nog leta i C++-guiden.

Början:
# include <iostream>
# include <ctime>
# include <cstdlib>
# include <math.h>
# include <iomanip>

using std::cin;
using std::cout;
using std::endl;

char readAction();
int readBase();
void writeResult( int base, int nrOfRuns, float runSimulation );
float runSimulation( int base, int nrOfRuns );
int readNrOfRuns();
int throwCoin();


#inculude-raderna inkluderar några vanliga bibliotek så du kan använda funktioner som ligger i de biblioteken. iostream gör att du kan använda cout, cin mf t ex.

using std::cin; gör att alla anrop till cin är anrop till cin i standardnamespacet. Ett namespace är som en grupp utav funktionsnamn och andra namn, man grupperar dem för att de inte ska krocka om det finns flera funktioner med samma namn från olika bilbliotek.

Raderna i slutet definerar funktionerna, vad detta innebär är i princip att de går att kommma åt vart ifrån som helst i programmet.

Hoppas det var någolund rätt iaf Smiley Någon annan kan ju fortsätta med att översätta en bit till av programmet om ni vill.

-------------------------

Vi är riddarna som säger fiskbulle!

Nissebosselasse 18:48 - 13:e September 2005 | Post #3
Medlem
Inlägg: 490


Skicka PM
Låter som en programmeringsläxa? Om du själv har skrivit programmet tycker jag det är konstigt att du inte själv kan beskriva kodraderna - jag menar, du visste ju redan vad programmet gör...

-------------------------
http://pushingcows.se
Gula NallenCeleron 20:32 - 13:e September 2005 | Post #4
Medlem
Inlägg: 418


Skicka PM
Jag tror att det är koden från spelet i C++ guiden här.

-------------------------
Det viktigaste är att ha roligt! Har ny hemsida: http://www.freewebs.com/cpperik/Nissebosselasse 20:35 - 13:e September 2005 | Post #5
Medlem
Inlägg: 490


Skicka PM
Borde inte det stå förklarat i guiden då?

-------------------------
http://pushingcows.se
Gula NallenIndependence 21:49 - 13:e September 2005 | Post #6
Administratör
Inlägg: 1800


Skicka PM
Det är inte från någon guide här.

-------------------------

Vi är riddarna som säger fiskbulle!

Sidor: 1

Forum huvudsida -> Programmering -> översättning av c++ kod till vanligt svenska
Atom feed

Du får inte posta i den här tråden | Till toppen