Forum: DirectX styrsystem

Forum huvudsida -> Programmering -> DirectX styrsystem

Sidor: 1

Till botten

martin310 12:37 - 16:e Juni 2009 | Post #1
Medlem
Inlägg: 132


Skicka PM
Hej!

Jag håller på med ett styrsystem i DX. Eftersom världen är i 3D, och DX inte har ett färdigt system för sådant. Håller jag på med ett eget.

Här är koden:
 1. void detect_keys(void)
 2. {
 3. static float buff1 = 0.0f;
 4. static float buff2 = 0.1f;
 5. static float buff3;
 6. static BYTE keystate[256]; // create a static storage for the key-states
 7.  
 8. dinkeyboard->Acquire(); // get access if we don't have it already
 9.  
 10. dinkeyboard->GetDeviceState(256, (LPVOID)keystate); // fill keystate with values
 11.  
 12. if(keystate[DIK_W])
 13. {
 14. buff1 = tan(direction * PI / 180.0f);
 15. buff1 /= 10.0f;
 16. buff2 -= buff1;
 17. if(buff1 == 0.0f && buff2 == 0.1f)
 18. {
 19. buff1 = 0.05f;
 20. buff2 = 0.05f;
 21. }
 22. if(quater == POS_POS)
 23. {
 24. indexZcp += buff1;
 25. indexZla += buff1;
 26. indexXcp += buff2;
 27. indexXla += buff2;
 28. }
 29. else if(quater == NEG_POS)
 30. {
 31. indexZcp += buff1;
 32. indexZla += buff1;
 33. indexXcp -= buff2;
 34. indexXla -= buff2;
 35. }
 36. else if(quater == POS_NEG)
 37. {
 38. indexZcp -= buff1;
 39. indexZla -= buff1;
 40. indexXcp += buff2;
 41. indexXla += buff2;
 42. }
 43. else if(quater == NEG_NEG)
 44. {
 45. indexZcp -= buff1;
 46. indexZla -= buff1;
 47. indexXcp -= buff2;
 48. indexXla -= buff2;
 49. }
 50. }
 51. else if(keystate[DIK_S])
 52. {
 53. buff1 = tan(direction * PI / 180.0f);
 54. buff1 /= 10.0f;
 55. buff2 -= buff1;
 56. if(buff1 == 0.0f && buff2 == 0.1f)
 57. {
 58. buff1 = 0.05f;
 59. buff2 = 0.05f;
 60. }
 61. if(quater == POS_POS)
 62. {
 63. indexZcp -= buff1;
 64. indexZla -= buff1;
 65. indexXcp -= buff2;
 66. indexXla -= buff2;
 67. }
 68. else if(quater == NEG_POS)
 69. {
 70. indexZcp -= buff1;
 71. indexZla -= buff1;
 72. indexXcp += buff2;
 73. indexXla += buff2;
 74. }
 75. else if(quater == POS_NEG)
 76. {
 77. indexZcp += buff1;
 78. indexZla += buff1;
 79. indexXcp -= buff2;
 80. indexXla -= buff2;
 81. }
 82. else if(quater == NEG_NEG)
 83. {
 84. indexZcp += buff1;
 85. indexZla += buff1;
 86. indexXcp += buff2;
 87. indexXla += buff2;
 88. }
 89. }
 90. if(keystate[DIK_A])
 91. {
 92. direction -= 0.1f;
 93. indexXcp -= 0.1f;
 94. indexZcp -= 0.1f;
 95. indexXla -= 0.1f;
 96. indexZla -= 0.1f;
 97.  
 98. if(direction < -180.0f)
 99. direction = -180.0f;
 100. else if(direction > 180.0f)
 101. direction = 180.0f;
 102.  
 103. if(direction < -90.0f)
 104. quater = NEG_NEG;
 105. else if(direction > -90.0f && direction < 0.0f)
 106. quater = NEG_POS;
 107. else if(direction > 0.0f && direction < 90.0f)
 108. quater = POS_POS;
 109. else if(direction > 90.0f)
 110. quater = POS_NEG;
 111. }
 112. else if(keystate[DIK_D])
 113. {
 114. direction += 0.1f;
 115. indexXcp += 0.1f;
 116. indexZcp += 0.1f;
 117. indexXla += 0.1f;
 118. indexZla += 0.1f;
 119.  
 120. if(direction < -180.0f)
 121. direction = -180.0f;
 122. else if(direction > 180.0f)
 123. direction = 180.0f;
 124.  
 125. if(direction < -90.0f)
 126. quater = NEG_NEG;
 127. else if(direction > -90.0f && direction < 0.0f)
 128. quater = NEG_POS;
 129. else if(direction > 0.0f && direction < 90.0f)
 130. quater = POS_POS;
 131. else if(direction > 90.0f)
 132. quater = POS_NEG;
 133. }
 134. if(keystate[DIK_SPACE])
 135. {
 136. //jump();
 137. }
 138.  
 139. return;
 140. }


Felet är att man fortfarande inte ens kan backa gubbenSmiley

Säg till om ni behöver mer kod!

EDIT: Variablen direction är ett nummer mellan -180.0f och 180.0f.

-------------------------

Hjälp jorden med Granola, det är gratis och funkar på både Windows och Linux, och försämrar inte datorns prestandad!Senast redigerad 09:51 - 17:e Juni 2009


Sidor: 1

Forum huvudsida -> Programmering -> DirectX styrsystem
Atom feed

Du får inte posta i den här tråden | Till toppen