Forum: välja ikon på .exe fil

Forum huvudsida -> Programmering -> välja ikon på .exe fil

Sidor: 1

Till botten

agge89 06:31 - 29:e Mars 2009 | Post #1
Medlem
Inlägg: 13


Skicka PM
Hej, jag använder visual c++ express 2008.
Vet någon hur man ändrar ikonen på .exe filen som man skapar när man kompilerar?

-------------------------
Augustismenmartin310 20:57 - 31:a Mars 2009 | Post #2
Medlem
Inlägg: 132


Skicka PM
Se om du kan hitta något användbart i denna kod:

AssemblyInfo.cpp
 1. #include "stdafx.h"
 2.  
 3. using namespace System;
 4. using namespace System::Reflection;
 5. using namespace System::Runtime::CompilerServices;
 6. using namespace System::Runtime::InteropServices;
 7. using namespace System::Security::Permissions;
 8.  
 9. //
 10. // General Information about an assembly is controlled through the following
 11. // set of attributes. Change these attribute values to modify the information
 12. // associated with an assembly.
 13. //
 14. [assembly:AssemblyTitleAttribute("")];
 15. [assembly:AssemblyDescriptionAttribute("")];
 16. [assembly:AssemblyConfigurationAttribute("")];
 17. [assembly:AssemblyCompanyAttribute("")];
 18. [assembly:AssemblyProductAttribute("")];
 19. [assembly:AssemblyCopyrightAttribute("")];
 20. [assembly:AssemblyTrademarkAttribute("")];
 21. [assembly:AssemblyCultureAttribute("")];
 22.  
 23. //
 24. // Version information for an assembly consists of the following four values:
 25. //
 26. // Major Version
 27. // Minor Version
 28. // Build Number
 29. // Revision
 30. //
 31. // You can specify all the value or you can default the Revision and Build Numbers
 32. // by using the '*' as shown below:
 33.  
 34. [assembly:AssemblyVersionAttribute("1.0.*")];
 35.  
 36. [assembly:ComVisible(false)];
 37.  
 38. [assembly:CLSCompliantAttribute(true)];
 39.  
 40. [assembly:SecurityPermission(SecurityAction::RequestMinimum, UnmanagedCode = true)];


stdafx.h
 1. // stdafx.h : include file for standard system include files,
 2. // or project specific include files that are used frequently, but
 3. // are changed infrequently
 4. #pragma once
 5.  
 6. // TODO: reference additional headers your program requires here


-------------------------

Hjälp jorden med Granola, det är gratis och funkar på både Windows och Linux, och försämrar inte datorns prestandad!

tobbez 01:36 - 1:a April 2009 | Post #3
Medlem
Inlägg: 364


Skicka PM
    Citat av martin310:
Se om du kan hitta något användbart i denna kod:
[massor kod]


Den där koden är helt irrelevant för det här, och är dessutom från ett Managed C++-projekt, vilket (mest troligt) inte är vad agge89 har.

För att lägga till en ikon för exe-filen måste du lägga till den som en resurs (resource) i projektet. Du kan läsa mer till exempel här.
Sidor: 1

Forum huvudsida -> Programmering -> välja ikon på .exe fil
Atom feed

Du får inte posta i den här tråden | Till toppen